Servering vid teaterföreställningar

Motion 1988/89:So332 av Bo Lundgren och Karin Ahrland (m, fp)

av Bo Lundgren och Karin Ahrland (m, fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So332

av Bo Lundgren och Karin Ahrland (m, fp)
Servering vid teaterföreställningar

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Sk701 hemställs

att riksdagen beslutar avskaffa förbudet mot servering av vin och
starköl i samband med teaterföreställnigar och motsvarande offentliga
tillställningar.

Stockholm den 25 januari 1989

Bo Lundgren (m)

Karin Ahrland (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)