Se över räntetaket för högkostnadskrediter

Motion 2021/22:1686 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av lagstiftningen kring räntetaket för högkostnadskrediter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ockerränta innebär att ett företag eller en privatperson utnyttjar en persons ekonomiska situation och tar ut en oskäligt hög ränta. Ockerräntor är olagliga i Sverige och den som fälls för ocker riskerar böter eller fängelse. Det går inte att säga på förhand om en ränta är ocker, utan istället får det avgöras från fall till fall.

I Sverige motverkas ockerräntor främst av Finansinspektionen som ställer krav på lånemarknadens olika aktörer. Desto svårare är det dock för FI att ställa krav på privatpersoner som tar ut oskäliga räntor.

Regeringen har vidtagit flera andra åtgärder för att förhindra ockerräntor. Bland annat infördes ett räntetak för högkostnadskrediter hösten 2018. Räntetaket förhindrar aktörerna från att ta ut en effektiv ränta som är 40 procentenheter högre än Riksbankens referensränta. Tidigare har det funnits högkostnadskrediter med räntor på över tusen procent. I samband med räntetaket infördes även ett kostnadstak som innebär att en högkostnadskredit inte får kosta mer än själva lånet. Lånar du 2000 kronor får totalkostnaden för lånet inte överstiga 4000 kronor.

Det är oacceptabelt att dra nytta av en ekonomiskt utsatt person på det här viset. Det borde vara möjligt att sänka nivån på räntetaket ytterligare.

 

 

Magnus Manhammar (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)