Se över lagar och regler för att trygga framtiden för det rullande kulturarvet

Motion 2021/22:171 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)

av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagar och regler för att trygga framtiden för det rullande kulturarvet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har flera fall uppmärksammats där importörer av utländska veteran­fordon för renovering har drabbats av märklig hantering från myndigheternas sida. I flera uppmärksammade fall har fordonen, värda stora summor, klassats som ”miljö­farligt avfall”. Även utförsel av veteranfordon har stoppats av svenska myndigheter. Likaså har importörer av reservdelar och tillbehör till veteranfordon haft problem.

Bakgrunden till problemen verkar vara en mycket godtycklig tolkning från tull, länsstyrelser och Naturvårdsverket, vars regelverk och tillämpning av lagstiftningen visar stor brist på förståelse för den speciella verksamhet som renovering av veteran­fordon innebär. Detta drabbar både enskilda näringsidkare och småföretagare som lever på denna verksamhet och betalar stora summor i skatt, och det drabbar en stor folk­rörelse som ägnar sin tid åt att renovera och värna det rullande kulturarvet för framtiden, och visa upp fordonen på träffar och utställningar.

Det behövs uppenbarligen en samlad genomgång av dåligt fungerande regelverk, översyn av orimliga följder av gällande regler och ibland närmast godtycklig tolkning av lagar och regler. Här behöver regering, myndigheter och intresseorganisationer tillsammans söka lösningar och vid behov göra tydliga undantag i lagar och förord­ningar som tryggar framtiden för det rullande kulturarvet. Regeringen bör ta initiativ till detta. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Jan Ericson (M)

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)