Se över högkostnadsskyddet för läkemedel

Motion 2021/22:812 av Roza Güclü Hedin (S)

av Roza Güclü Hedin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över högkostnadsskyddet för läkemedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Föräldrar och vårdnadshavare runt om i vårt land uppskattar den fria läkemedelskostnaden för barn, det är och var en viktig jämlikhetsreform. När barnet har fyllt 18 år går de flesta barn/unga vuxna fortfarande en gymnasieutbildning och är hemmavarande. De har då ingen inkomst förutom studiebidraget. Högkostnadsskyddet vid 18 års ålder är 2200kr. Om man tex har ett barn med en långvarig sjukdom och som kräver dyra läkemedel för resten av livet så kan det bli kostnader som man inte har möjlighet att bekosta utan att det påverkar familjers ekonomi. I Sverige har man tex rätt till fri tandvård tom året patienten fyller 23 år. Högkostnadsskyddet bör rimligen följa samma princip. Jag vill att man ser över detta med hänvisning till ovanstående.

Roza Güclü Hedin (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)