Schablonbeskattning för små företag

Motion 2013/14:Sk358 av Edip Noyan (M)

av Edip Noyan (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en schablonbeskattning för små företag.

Motivering

Det ska löna sig att arbeta och driva företag i Sverige. För många är det svårt att få lönsamhet i ett mindre företag, speciellt när företagaren själv har satsat egna medel. Här måste det ske en förändring som gör det ännu enklare och billigare att driva eget. Drivkraften att stå på egna ben är stark och vi får inte glömma att en person som satsar allt hon eller han äger och har tar en stor personlig risk samtidigt som denna person inte är en kostnad i de offentliga bidragssystemen.

Ett bra sätt att minska byråkratin och kostnaderna för små företag är att införa schablonbeskattning. Denna beskattning ska inkludera alla skatter och avgifter som åläggs företagaren. Skatten kan exempelvis räknas ut efter omsättningen, storlek på lokal, läge och antalet anställda. Med en schablonbeskattning kan företagaren fokusera på att driva sin verksamhet istället för att lägga ner mycket tid och pengar på administration samtidigt som staten får in sina skatter och avgifter.

Med anledning av detta bör regeringen se över möjligheten att införa schablonbeskattning för små företag som har en omsättning på högst 3 miljoner kronor samt max fem anställda.

Stockholm den 3 oktober 2013

Edip Noyan (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare