Scenkonsten – dans och teater

Motion 2005/06:Kr398 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Inkludering och krav på icke-diskriminering 5

5 Scener 5

6 Anslagen 6

7 Turnéstöd 7

8 Centrumbildningar 7

8.1 Rådgivningsfunktionen på Konstnärsnämnden 8

8.2 Juridisk kompetens 8

9 Konstnärernas försörjning 8

10 Scenkonstens pensioner 9

11 Treåriga bidrag och avtal 10

12 Teater och dans i skolan 11

13 Länskonstnärer/konsulenter 12

14 Mångkultur och språkliga minoriteter 12

15 Internationellt utbyte 12

16 Terminologin 13

17 Politik för dansen 13

17.1 Feministisk analys 14

17.2 Dokumentation och forskning 15

17.3 Nationellt informationscentrum 15

17.4 Dansens år 15

17.5 Gemensam styrgrupp för dansnätverken 15

17.6 Dans
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (25)