Satsningar på ökat byggande ger ökad sysselsättning

Motion 2020/21:1785 av Lars Mejern Larsson och Björn Petersson (båda S)

av Lars Mejern Larsson och Björn Petersson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat byggande för ökad sysselsättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det råder bostadsbrist i stort sett i hela landet. Marknaden har uppenbart inte lyckats svara mot människors behov av bostäder som de kan efterfråga, därför har den S-ledda regeringen infört ett investeringsstöd för att få fram fler hyresrätter som normalinkomst­tagare kan efterfråga. Ett stöd som varit så pass efterfrågat att det ytterligare utökas i årets budget för att det ska räcka till.

Samtidigt har vi sett att arbetslösheten ökar i och med att pandemin bröt ut i våras. Ett traditionellt sätt att öka sysselsättningen är att satsa på nybyggnation och renove­ringar av bostäder samt satsningar på infrastruktur. Därför är det önskvärt att de statliga stöd som riktas mot just dessa sektorer anpassas för att stimulera svensk arbetsmarknad med liknande krav som finns i investeringsstödet.

Rätt riktade insatser mot svensk arbetsmarknad ger inte bara nya och upprustade bostäder utan skapar också möjligheter för lärlingar att få sin utbildning klar och hålla sysselsättningen uppe i byggbranschen. Sedan gammalt vet vi också att rätt riktade insatser skapar efterfrågan i andra sektorer än enbart byggbranschen, en byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete.

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

Björn Petersson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)