Satsningar på entreprenörskap

Motion 2021/22:3469 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att öka svenskt entreprenörskap och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att öka svenska entreprenörers tillväxtambitioner och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en kommitté med uppdrag att med GEM-rapporten som grund ge förslag till långsiktiga åtgärder för att skapa ett bättre klimat för entreprenörer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I mars 2021 presenterades årets rapport från Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Det är en rapport från ett internationellt forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar hur det står till med länders entreprenörskap och företagande. För svenskt vidkommande visar rapporten att entreprenörskapet har sjunkit från 8,3 till 7,3 procent sedan förra året. Men oroväckande är att det så kallade ”TEA-indexet” (som visar ”total entreprenöriell aktivitet i tidiga stadier) placerar oss markant under genomsnittet jämfört med andra höginkomstländer. Detta är allvarligt. Enligt årets resultat rankas Sverige på plats 35 av samtliga 43 länder. Detta försvårar självklart svensk tillväxt om vi kommer att fortsätta ligga lågt framöver vad gäller andelen entreprenörer i samhället.

Rapporten lyfter också problemet med att kvinnors entreprenörskap är lågt, 4,8 procent som ska jämföras med männens 9,7 procent. Bakomliggande orsaker till detta måste analyseras och åtgärdas.

I tidigare GEM-rapporter har det lanserats förbättringsförslag riktade mot politiken. I förra årets rapport sammanfattades de viktigaste slutsatserna som handlar om: långsiktiga skatteregler och andra regleringar, kompetensförsörjning och bättre matchning på arbetsmarknaden, entreprenörskapsutbildningar såsom Ung Företagsamhet (UF) men också bättre tillgång på bostäder.

Att vi i Sverige blir mer entreprenöriella är viktigt för att stärka vårt välstånd och svensk konkurrenskraft. Det är därför viktigt att ta GEM-rapportens resultat och förslag till policyutveckling ad notam. En kommitté bör tillsättas för att med GEM-rapporten som grund analysera och ge förslag till långsiktiga åtgärder för att förbättra landets entreprenöriella klimat. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)