Satsningar på E20 att bygga ut till mötesfri väg

Motion 2009/10:T479 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c)

av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tidigarelägga den angelägna satsningen på att bygga ut E20 till mötesfri väg och om att färdigställa planeringen av en omgörning till fyrfältsväg av hela sträckan.

Motivering

En långsiktigt hållbar infrastruktur är en förutsättning för att svenska företag ska kunna konkurrera internationellt. Både för rationella transporter och för att vi måste möta miljökraven i Sverige och resten av världen. Satsningarna på vägar är dessutom en förutsättning för att minska restiden och därmed avstånden och på så sätt förstora arbetsmarknadsregionen. Att möta upp mot företagens och arbetstagarnas behov av bra och säkra vägar leder till en positiv ekonomisk utveckling. Sverige är ett avlångt land med stora behov av satsningar efter årtionden av eftersatt infrastruktur. Centerpartiet har tillsammans med alliansregeringen redan tagit beslut om historiska satsningar på både investeringar och underhåll i infrastrukturen. Men det finns behov av mer.

E20 kommer in i Sverige via Öresundsbron. Motorvägen från Öresundsbron ansluter till E6 i Malmö, varifrån E6 och E20 har en gemensam motorvägssträckning till Göteborg. Från Göteborg fortsätter E20 via Örebro till Stockholm. Att E20 är en av de viktigaste transportvägarna behöver man inte vara alingsåsare eller skaraborgare för att påstå. Statens institut för kommunikationsanalys pekar ut E20 som en av de fyra viktigaste transportvägarna som sett ett ur nationellt perspektiv har extra stor betydelse för framtiden.

Genom Västergötland är motorvägen klar från Göteborg upp till Tollered. Efter Tollered och fram till Alingsås är E20 en fyrfältsväg med vägren som har korsningar i plan förutom vid Tollered och Ingared. Fyrfältssträckan Tollered–Alingsås är planerad att byggas om till motorväg och första spadtaget är nu taget. Genom Alingsås är E20 också fyrfältsväg och samtliga korsningar sker i plan. Hastigheten är skyltad till 70 km/h förutom vid korsningarna, där hastigheten är 50 km/h. I Alingsås är det dessutom tre trafikljus som stoppar upp flödet. Efter Alingsås är E20 en bred landsväg fram till Lundsbrunn. Sträckan förbi Vårgårda samt VaraSkara är ombyggd till två-plus-en-väg. Korsningarna sker i plan förutom vid de större samhällena Vårgårda, Vara och Skara, där det finns planskilda trafikplatser. Från Lundsbrunn förbi Götene är det motorväg en knapp mil, tack vare kommunal medfinansiering. Ovanför Mariestad upp mot länsgränsen till Närke är det delvis mötesfritt men också låga hastigheter. Genom Hova är det 60 km/h. Här är vägen bedrövligt smal.

På många av de sträckor där E20 inte är mötesfri har man målat om vägmarkeringen genom att måla dit nya heldragna kantlinjer längst ut på vägrenen samt att ta bort de gamla streckade kantlinjerna som förut markerade vägren. Detta gör att vägen känns mycket bred och omkörningar underlättas samtidigt som slitaget blir jämnare på vägen. Trots detta är risken för mötesolyckor mycket stor och hastigheterna höga. Därför anser vi att satsningarna på E20 är så angelägna att de bör tidigareläggas så att E20 blir mötesfri hela vägen samt så att planeringen av en omgörning av hela E20 till fyrfältsväg färdigställs så att vägen kan byggas under nästa planperiod. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2009

Annika Qarlsson (c)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)