Satsning på infrastruktur i Skåne

Motion 1992/93:T227 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad som anförts i motion 1992/93:A470 om satsning på
infrastruktur i Skåne.

Stockholm den 26 januari 1993

Johnny Ahlqvist (s)

Börje Nilsson (s)

Maja Bäckström (s)

Kaj Larsson (s)

Kurt Ove Johansson (s)

Lars-Erik Lövdén (s)

Nils T Svensson (s)

Bo Nilsson (s)

Birthe Sörestedt (s)

Jan Andersson (s)

Bo Bernhardsson (s)

Per Olof Håkansson (s)

Bengt Silfverstrand (s)

Gunnar Nilsson (s)

Karin Wegestål (s)

Anita Jönsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)