Sänkta skatter för ökad egenmakt

Motion 2018/19:935 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till sänkta skatter för ökad egenmakt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Höga skatter på arbete inklusive höga marginalskatter hindrar nyföretagande. Företrädare för nystartsföretag i branscher som medicin, it och finansiell teknik påtalar att de har problem med att rekrytera medarbetare i en tuff internationell konkurrens. En av anledningarna till dessa svårigheter är den höga skattebördan.

Höga skatter på arbete och höga marginalskatter drabbar också företag inom övriga branscher. Enkla arbeten inom industrin har försvunnit därför att det är för dyrt att anställa. Utan RUT och ROT skulle stora delar av den privata tjänstesektorn inte överleva därför att summan av lön, arbetsgivaravgifter och moms gör tjänsterna för dyra att använda för vanliga löntagare. Höga skatter på arbete inklusive höga marginalskatter påverkar också viljan att öka arbetstiden från deltid till heltid, eller att vid övertidsarbete ta ut ersättningen i pengar istället för ledighet. Listan av exempel på negativa effekter av de höga skatterna på inkomster kan göras betydligt längre än ovan.

I syfte att öka deltagandet på arbetsmarknaden och motivera fler att öka sin arbetstid och för att underlätta företagens rekrytering av medarbetare samt öka möjligheten för löntagare att köpa tjänster bör en skattereform övervägas.

Reformen bör inkludera avskaffande av den statliga inkomstskatten, avskaffande av moms på tjänster, avskaffande av arbetsgivaravgifter vid anställning av exempelvis unga och långtidsarbetslösa.

Förändringarna av skattesystemet måste vara förenliga med stabila offentliga finanser och långsiktigt hållbara finansiella förutsättningar för offentliga kärnuppgifter inom områden såsom försvar, rättsväsen, välfärd och social trygghet. Förslag om förändringar i skattesystemet måste vara finansierade genom motsvarande utgiftsminskning eller inkomstförstärkning i statsbudgeten. Principen för skattesänkningarna måste dock vara att skattesänkningarna görs så att människors egenmakt ökar.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)