Sänkt restaurangmoms

Motion 2010/11:Sk236 av Betty Malmberg och Jan R Andersson (M)

av Betty Malmberg och Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka momsen för mat som serveras på restaurang.

Motivering

Det har länge varit ett önskemål att maten som serveras på restauranger ska ha samma momssats som övrig mat. Skälen är flera men framför allt handlar det om tron på nya jobb och fler krogbesökare. Enligt beräkningar från Handelns Utredningsinstitut (HUI) skulle en sänkt krogmoms kunna ge minst 10 000 nya arbetstillfällen. En sänkning av momssatsen skulle dessutom bli mer rättvis. Idag kan kunder handla färdiga sallader eller smörgåsar i en livsmedelsaffär till en momssats av 12 % medan företagare inom catering och restaurangbransch serverar motsvarande rätter med en momssats på 25 %.

Den skeva konkurrensen på området har ökat än mer det senaste året, sedan det idag också finns livsmedelsaffärer som förutom kalla rätter nu också säljer varm mat. Det blir en osund konkurrens som måste rättas till; helst genom att restaurangmomsen anpassas nedåt i enlighet med regeringens reformambition.

Stockholm den 19 oktober 2010

Betty Malmberg (M)

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)