Sänkt restaurangmoms

Motion 2004/05:Sk315 av Anders Sjölund (m)

av Anders Sjölund (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om justering av restaurangmomsen.

Motivering

Restaurangbranschen utgör en betydande andel av svenskt näringsliv. Denna personalintensiva verksamhet omsätter mer än 30 miljarder kronor. De mötesplatser som restaurangmiljön utgör, är inte bara viktiga för den växande turistnäringen, utan bidrar också till att skapa positiva sociala mönster för fastboende. I storstäder med stor andel ensamhushåll blir restauranger och uteställen viktiga inslag i människors vardag.

Skatten på omsättningen, momsen, är i dag 25 procent. Skattenivån har varierat de senaste femton åren från 12,87 procent till dagens 25 procent. Hög moms på restaurangprodukter som alla andra produkter innebär högre pris till kunden med påföljande köpmotstånd som följd.

Dagens höga momsnivå innebär också att delar av branschen opererar med svart ekonomi. Alla pengar inom verksamheten redovisas helt enkelt inte fullt ut. Hur stort bortfall av skatt detta innebär är naturligtvis svårt att uppskatta men sannolikt rör det sig om miljardbelopp. Oavsett höjden på momsnivån torde det alltid förkomma svarta pengar i delar av branschen, men frestelsen bör minska om uttaget av skatt minskar och lönsamheten ökar.

Vad värre är, restauranger missgynnas i jämförelse med exempelvis matvaruaffärer som saluför lunchmat för avhämtning och enklare matställen med s.k. hämtmat. Detta på grund av att den som väljer att köpa sin lunchsallad på ICA eller Konsum får betala 12 procent moms på priset, medan den som väljer att äta en likvärdig rätt på restaurang får betala 25 procent i moms.

Lunch och middag på restaurang kan aldrig reduceras till att vara tillfälle för enbart näringsintag, varför diskrepansen i momssatser direkt motverkar möjligheter till sundare lunchvanor.

En högst rimlig utgångspunkt måste vara att samma vara har samma beskattning, och leverans av färdig mat måste kunna betraktas som samma tjänst oavsett förpackning och lokalitet. Med den utgångspunkten är det därför hög tid att momsen på restaurangtjänster justeras nedåt till samma nivå som den som gäller vid köp enligt ta­med principen. Momssatsen för restauranginköp bör likställas med den momssats som gäller för matvaruinköp.

Stockholm den 30 september 2004

Anders Sjölund (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)