Sänkt nivå för bidragsfusk

Motion 2011/12:Sf334 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth (SD)

av Erik Almqvist och Kent Ekeroth (SD)
SD82

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka nivån för bidragsfusk för att klassa det som bidragsbrott.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Inspektionen för socialförsäkringen och dess riktlinjer för att stävja fusk.

Motivering

Vi har ett utvecklat välfärdssystem som ser till att alla medborgare får rätten och möjligheten till ekonomiska hjälpmedel vad gäller t ex bostadsbidrag, föräldrapenning och sjukpenning. Trots detta fuskas det allt för mycket, allt från småpengar till hundratusentals kronor, och det är idag svårt att lagföra de personer som verkligen begår brotten. När man väl finner de skyldiga och har belägg för fusk så är det dessvärre allt för sällan den kriminella kan dömas efter de brott man faktiskt begått.

Att uppge falska uppgifter, nyttja a-kassa eller liknande ekonomisk ersättning under tiden man jobbar svart, att uppsåtligen och felaktigt hävda sjukdom, att uppge felaktiga inkomstuppgifter för att erhålla bostadsbidrag, är brott som inte bara ska leda till återbetalningsskyldighet utan även straff. Men det är sällan det kommer till en dom med kännbar straffpåföljd vad gäller bidragsbrott.

Att fuska med dessa uppgifter är att medvetet stjäla från sina skattebetalande medmänniskor, och oberoende av summan ska man även dömas för detta. Lagen är indelad i tre grader. Den som medvetet och vid upprepade tillfällen fått ut stora felaktiga belopp kan dömas till grovt bidragsbrott och riskerar upp till fyra års fängelse. Men för att dömas till detta måste det vara en medveten handling.

Det är inte rimligt att ha en gräns på vad som kan definieras som bidragsbrott, utan vid felaktiga uppgifter i syfte att tillskansa sig bidrag ska man som bidragstagare vara återbetalningsskyldig, och ansvarig myndighet ska utreda om ett brott begåtts oavsett summa. Riktlinjerna för att stävja fusk måste bli tydligare och anslaget till inspektionen för socialförsäkringen måste öka. Vi förlorar stora summor varje år på grund av bidragsfusket och anser att ISF i högre grad ska koncentrera sig på bidragsfusket.

Stockholm den 5 oktober 2011

Erik Almqvist (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (2)