Sänkt moms för restaurang- och cateringtjänster

Motion 2010/11:Sk205 av Jenny Petersson (M)

av Jenny Petersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en sänkning av momsen för restaurang- och cateringtjänster.

Motivering

Restaurangbranschen utgör en betydande andel av svenskt näringsliv och branschen har en klar tillväxtpotential. Restaurangerna i Halland är mycket betydelsefulla som skyltfönster för halländsk mat och varumärket Halland.

För att sätta fart på restaurangsektorn som har en klar tillväxtpotential bör momsen för restaurang- och cateringtjänster sänkas från dagens 25 procent.

Lägre moms ger lägre priser och därmed ökar efterfrågan. Den sänkta momsen innebär även ökade marginaler för krögaren. Med ökade marginaler ges möjligheten att anställa fler. En momssänkning från dagens 25 procent till 12 procent skulle innebära en förenkling för företagen då livsmedel, restauranger och hotell skulle ha samma momssatser. En förutsättning för sänkt moms för restaurang- och cateringtjänster är att de offentliga finanserna tillåter det.

Regeringen bör därför se över möjligheterna att sänka momsen på restaurang- och cateringtjänster om de offentliga finanserna tillåter detta.

Stockholm den 20 oktober 2010

Jenny Petersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)