Sänkt dansbandsmoms

Motion 2014/15:853 av Roland Utbult och Lars-Axel Nordell (KD)

av Roland Utbult och Lars-Axel Nordell (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över mervärdesskattesatserna på kulturområdet för att få en enhetlig kulturmoms.

Motivering

Sverige har i dag tre olika momsnivåer. Den så kallade kulturmomsen på 6 procent gäller för bland annat böcker, broschyrer, häften, foldrar, tidningar och tidskrifter, musiknoter, kartor, konserter och teaterbiljetter. Momsnivån 12 procent gäller för livsmedel inklusive alkoholfria drycker, restaurang- och cateringtjänster samt liftkort och hotellrum. 25 procent gäller för i princip alla andra momspliktiga varor och tjänster.

Danstillställningar är undantagna från den lägre kulturmomsen. De är belagda med 25 procents moms. Gränsdragningen mellan vad som ska klassas som konsert respektive danstillställning är svår att motivera men den högre momssatsen tillämpas om arrangemanget innehåller möjligheter till dans.

Frågan ställdes på sin spets när några av vårt lands mest folkkära artister, för några år sedan på sin Sverigeturné, valde att sätta upp en minidansbana intill scenen. Detta ledde till att hela arrangemanget ur skattesynpunkt klassades som danstillställning där konsertbesökarna fick betala 25 procents moms i stället för den vanliga sexprocentiga kulturmomsen.

För att förenkla och komma ifrån den svårmotiverade gränsdragningen bör Sverige i likhet med Norge sänka den så kallade dansbandsmomsen och tillämpa en enhetlig kulturmoms oavsett formerna för arrangemanget.

Mervärdesskattesatserna bör därmed ses över så att enhetlighet mellan olika musikgenrer uppnås. Detta bör ges regeringen till känna.

.

Roland Utbult (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)