Sänkt bensinskatt

Motion 2019/20:877 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta bort indexuppräkningen på bensin- och dieselskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har genomfört en ny modell för att göra en indexuppräkning av skatterna på drivmedel över tid. Den är satt till konsumentprisindex (KPI) plus två procent. En rad intressenter, såsom t.ex. åkerinäringen och jordbruket, pressas redan i dag av en mycket hård internationell konkurrens. Genom att nya indexuppräkningar på drivmedel införs förvärras den situationen.

Sverige har redan i dag Europas högsta skattetryck på drivmedel samtidigt som vi är ett av Europas till ytan största länder med mycket stora avstånd och långa transport­vägar. Regeringen borde presentera nya förslag som stärker Sveriges konkurrenskraft och underlättar för företag att växa och anställa fler människor, i stället för att öka beskattningen på människors och företags transporter.

 

 

Pål Jonson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)