Sänkning av restaurangmomsen

Motion 2010/11:Sk242 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över momsen på restaurangtjänster.

Motivering

Sverige har idag EU:s högsta moms på restaurangtjänster på 25 procent. Den svenska restaurangnäringen sysselsätter omkring 80 000 personer, vilket motsvarar cirka 2 procent.

Sänkt moms på restaurangtjänster leder till ökad konkurrenskraft för den svenska restaurangnäringen, samtidigt som priserna blir lägre, vilket innebär att fler har råd att äta ute. På så sätt ökar efterfrågan på restaurangtjänster och detta leder till ökad sysselsättning.

Enligt en utredning som Handelns Utredningsinstitut (HUI) utfört på uppdrag av SHR skulle en sänkt moms på restaurangtjänster, från dagens 25 procent till 12 procent, leda till minst 10 000 nya, och vita, jobb inom restaurangbranschen. Alltså innebär en lägre momssats på restaurangtjänster en minskad svart restaurangsektor. På sikt innebär detta att det blir kvaliteten på tjänsterna och företagandet som avgör vilka restauranger som överlever och växer, som sig bör. Konkurrensfördelar via skattefusk kommer inte längre att vara en del av restaurangnäringen.

Med anledning av ovanstående bör regeringen se över en sänkning av restaurangmomsen.

Stockholm den 22 oktober 2010

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)