Sänkning av dansbandsmomsen

Motion 2015/16:3038 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C)

av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sänka den s.k. dansbandsmomsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns olika mervärdesskattenivåer. Oftast är de logiskt motiverade. Detta gäller dock inte för den märkliga skillnaden mellan moms vid ett musikarrangemang och vid samma arrangemang men där dans också förekommer.

Momsnivån vid en musikkonsert, där publiken enbart lyssnar till musiken, är sex procent. Motsvarande momssats så snart åhörarna utöver att lyssna också börjar röra sig till musiken är 25 procent. Detta är ologiskt och bär rättas till.

Dansen är en folkrörelse som finns över hela landet, och stora mängder människor samlas i och kring musik och dans för att trivas tillsammans och få en stark upplevelse.

Varför kultur som utövas i form av musik och dans ska beskattas med 25 procents moms, medan kultur i form av enbart musik är belagd med väsentligt lägre moms är svårt att se logiken i. Momsnivån för musikverksamhet bör därför vara densamma vare sig åhörarna eller publiken dansar till musiken eller inte.

Denna fråga har tidigare prövats utan framgång. Vi hoppas att tiden talar för motionen denna gång!

 

Staffan Danielsson (C)

Anders Åkesson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)