Sänkning av dansbandsmomsen

Motion 2010/11:Sk212 av Karin Nilsson och Solveig Zander (C)

av Karin Nilsson och Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att skapa ekonomisk rättvisa inom kultur och idrott genom att sänka dansbandsmomsen från 25 % till 6 %.

Motivering

Den som går ut en kväll och lyssnar på en rockkonsert, ett folklustspel eller en opera, gynnas av att vi politiker betraktar denna verksamhet som en lovvärd kulturyttring och anser att gaget till musikern ska ha en begränsad mervärdesskatt till staten på 6 %. Den som i stället väljer att besöka en dansbana och lyssnar på musik framfört av ett dansband får ett större påslag på sin entrébiljett eftersom kostnaden för dansbandet belastas med en momssats på 25 %.

En annan jämförelse som kan vara relevant i sammanhanget är dans och idrott. Den som arrangerar en idrottsaktivitet betalar 6 % i mervärdesskatt. Att dansa kan definitivt jämföras med ett aktivt idrottsutövande som dessutom pågår i flera timmar, men arrangemangets alla delar kostar 25 % i moms.

En musikunderhållning där man klappar händerna och stampar takten under bordet eller hoppar runt på gräset framför en rockkonsert är i dag privilegierat jämfört med ett musikframträdande där man dessutom kan ha möjlighet att röra sig organiserat till musiken.

Vi vill med denna motion göra regeringen uppmärksam på behovet av att skapa ekonomisk rättvisa inom kultur och idrott genom att sänka dansbandsmomsen från 25 % till 6 %.

Stockholm den 18 oktober 2010

Karin Nilsson (C)

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)