Sanering av Östersjön

Motion 2022/23:371 av Niels Paarup-Petersen (C)

av Niels Paarup-Petersen (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att sanera Östersjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Östersjön är ett av Sveriges viktigaste farvatten. Både ur ett ekonomiskt och ur ett ekologiskt perspektiv. Men medan Östersjön i ekonomiska termer är välmående är det inte samma när det kommer till ekologin.

10 000-tals spöknät ligger i Östersjön och förstör det sårbara fisk- och plantlivet i havet. Det finns även mycket miljöfarligt material på Östersjöns botten. Det mesta av det har legat där sedan andra världskriget eller från efterkrigstiden. Tiden börjar rinna ut för skalskyddet för de ofta kemiska substanser som dumpats eller som finns i sänkta fartyg. Det finns alltid en risk i att röra gamla farliga produkter, men det finns också skäl för vår generation att göra upp med historien och lämna över en renare östersjö till kommande generationer. I första hand är det möjligt för riksdag och regering att starta en sanering i svenskt vatten, men det kan och bör vidgas till att alla Östersjöstater bidrar till en sanering av vårt gemensamma hav.

 

 

 

Niels Paarup-Petersen (C)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)