Samordning av villkor för statsråd och riksdagsledamöter

Motion 2022/23:297 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att samordna rättigheter och förmåner mellan Regeringskansliet och Riksdagsförvaltningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens politiska verklighet är att regeringar kommer och går, många statsråd hämtas från riksdagen och återgår till riksdagen. Trots detta har Regeringskansliet och Riksdagsförvaltningen helt olika regler för exempelvis inkomstgaranti och boende. Bland annat kan en riksdagsledamot som blir utsedd till statsråd inte behålla sin övernattningslägenhet, och ett statsråd har helt andra inkomstgarantier än en riksdagsledamot. Regeringskansliet och Riksdagsförvaltningen borde samordna rättigheter och förmåner bättre än idag så att det blir mindre dramatiskt att röra sig mellan riksdagen och Regeringskansliet, och så att avgångsförmåner uppfattas som rimliga. Samägande av lägenheter, möjlighet att behålla tjänstebostad och likvärdiga system för inkomstgarantier och pensioner vore rimligt. 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)