Samordning av informationsinhämtande från företag

Motion 2010/11:N388 av Jessika Vilhelmsson (M)

av Jessika Vilhelmsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samordna företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter.

Motivering

Sverige behöver fler företag och det måste bli enklare och mer lönsamt att driva företag. Det är viktigt att förenkla vardagen för företagen, fler företag ger fler jobb och en ökad välfärd. Regeringen har under 2006–2010 genomfört en lång rad förenklingar för företagare.

Trots det upplever flera företagare alltjämt en stor börda att lämna rapporter och uppgifter till olika myndigheter – det kan röra sig om rapporter till bland andra Skatteverket och Bolagsverket. För företagen tar detta arbete mycket tid och det kostar pengar. För såväl företagaren som staten vore det bättre om allt informationsinhämtande från företagen kunde samordnas. Det skulle leda till minskade administrativa kostnader och frigöra personalen till annat arbete, vilket i sin tur leder till att företagen kan fokusera på att utvecklas som företag.

Stockholm den 26 oktober 2010

Jessika Vilhelmsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)