Samma krav på mopedbilar som mopeder

Motion 2021/22:3413 av Lorentz Tovatt (MP)

av Lorentz Tovatt (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Euro 5-kraven även ska appliceras på mopedbilar samt att avgas- och säkerhetskraven harmoniseras mellan mopeder, motorcyklar och mopedbilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan den 1: a januari 2021 så har alla mopeder och motorcyklar som sålts inom unionen varit tvungna att vara typgodkända enligt avgas- och säkerhetskraven i Euro 5, detta krav motsvarar personbilarnas Euro 6-krav. Därmed är numera säkerhets- och utsläppsreglerna harmoniserade mellan mopeder, motorcyklar och bilar. En fordonstyp som däremot är undantagen från dessa regler är ironiskt nog kombinationen av mopeden och bilen, det vill säga mopedbilen.

Det finns lite över 15 000 mopedbilar registrerade i Sverige och sedan 2015 har antalet mopedbilar ökat med 250 procent.

Euro NCAP och tyska bilorganisationen ADAC har genomfört flera krock- och säkerhetstester av mopedbilar och resultaten har minst sagt varit nedslående. Vid svängtester var två av tre bilar nära att välta, krocktesterna visade även vid låga hastigheter höga risker för dödlig eller allvarlig personskada. Antalet olyckor med mopedbilar har ökat lavinartat med hela 900 procent under perioden 2010–2019, trots att antalet mopedbilar endast ökade med 240 procent under samma period. År 2019 så rapporterades i snitt 10,6 olyckor per 1000 mopedbilar, vilket är dubbelt så många olyckor som för A-traktorer (5,6 per 1000) och mer än tre gånger fler olyckor per fordon som för personbilar (2,9 per 1000).

Utöver att mer än var hundrade person som äger en mopedbil har varit med om en olycka, kanske ännu fler med tanke på mörkertalet, så är mopedbilen också miljövidrig. I ett test utfört av Motormännens Riksförbund visade det sig att den populäraste mopedbilsmodellen helt saknade avgasrening och orsakade 164 gånger högre partikelutsläpp och sju gånger högre kväveoxidutsläpp än den lagstadgade gränsen för personbilar.

Det är oacceptabelt att närmare en ungdom dör varje år i mopedbilsolyckor och att ett snabbt växande trafikslag som mopedbilarna kör runt fullständigt orenade från dess hälsofarliga avgaser i, och i närheten av, städer. Det är dags att ställa samma krav på mopedbilar som för mopeder, allt annat vore orimligt.

Lorentz Tovatt (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)