Samlad lagstiftning mot mobbning och trakasserier

Motion 2014/15:547 av Ola Johansson och Helena Lindahl (C)

av Ola Johansson och Helena Lindahl (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen mot trakasserier och mobbning.

Motivering

Mobbning och trakasserier är ett allvarligt samhällsproblem. Det är något som pågår såväl i skolor som på arbetsplatser. Numera sker ofta mobbning och trakasserier med internet eller mobiltelefon som ett verktyg av de som mobbar. Detta gör pressen ännu tyngre för den som drabbas, när inte ens hemmet kan bli en fristad fri från förtrycket. Den utsatte hamnar i än mer traumatiska situationer och det utvecklas till och med ibland till så outhärdliga former att offret tar sitt liv. Var tredje ung har blivit utsatt för kränkningar på nätet det senaste året enligt Friends och Symantecs Nätrapport.

Nätrapporten genomförs för andra året i rad och kartlägger ungas vanor och beteende på nätet. Rapporten baseras på en riksrepresentativ undersökning genomförd av Sifo där 1 070 unga i åldern 1016 år svarat på frågor om sina nätvanor. Studien visar att det är vanligare att tjejer utsätts för nätkränkningar (37 %) än killar (28 %). Mest utsatta är tjejer i åldern 1316 år där över hälften har blivit kränkta på nätet det senaste året, varav en femtedel vid upprepade tillfällen.

Nedladdning av olika typer av appar, exempelvis ”Secret” till smarta telefoner kopplar ihop dina privata kontakter i mobilen, helt anonymt, på ett sätt som gör att man inte vet vem som är avsändare. Nätmobbingen blir således anonym och på så sätt svårare att förhålla sig till och komma åt.

Många av de brott som begås i samband med det som kallas mobbning eller trakasserier är redan straffbelagda, till exempel som misshandelsbrott. Någon samlande term finns dock inte som när det till exempel gäller kvinnofridsbrottet som är en samlande benämning på ett antal brott. En enhetlig och samlad lagstiftning mot mobbning och trakasserier skulle bland annat på ett bättre sätt kunna koppla ihop olika former av trakasserier och ge en helhetsbild av det brott som begåtts. Detta skulle i sin tur kunna leda till ett högre straffvärde än om man bara ser till de enskilda brotten.

Vi menar att lagstiftningen inte är tillräckligt entydig och samlad på området kränkande behandling, trakasserier och mobbning och att en översyn bör göras om möjligheter till en samlad och stark lagstiftning i dessa frågor.

.

Ola Johansson (C)

Helena Lindahl (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)