Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, Utgiftsområde 18

Motion 2003/04:Bo297 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

av Göran Hägglund m.fl. (kd)
Sammanfattning

Den socialdemokratiska regeringens bostadspolitik har misslyckats. Idag råder bostadsbrist i 135 av landets kommuner, samtidigt som byggindustrin spår sämre tider för byggandet. Regeringens åtgärder har unisont dömts ut av bostadsmarknadens aktörer och bostadspolitiken befinner sig nu i en akut förtroendekris.

Misslyckandet tydliggörs av att antalet nya bostäder som byggs i Sverige under de närmaste åren, med bred marginal, kommer understiga regeringens vallöfte från 2002 om 30 000 bostäder per år 2003-2006. År 2003 kommer 20 000 nya bostäder påbörjas, vilket innebär att byggandet ligger kvar på samma nivå som under 2001 och 2002. Boverket räknar med att 90 000 nya bostäder byggs 2003–2006. Regeringen når alltså bara upp till tre fjärdedelar av sitt vallöfte.

Istället
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)