Samarbetssamtal vid skilsmässa

Motion 2012/13:C415 av Ann-Christin Ahlberg (S)

av Ann-Christin Ahlberg (S)
S9161

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tvingande samarbetssamtal vid skilsmässa.

Motivering

En del skilsmässor är jobbigare än andra, vilket kan medföra att de vuxna har svårt att tala med varandra och lösa de problem som uppstår. Allt för många barn upplever en skilsmässa som en mycket jobbig och svår tid.

Genom frivilliga samtal hos familjerätten kan de vuxna försöka att lösa de problem och svårigheter som kan finnas omkring vårdnad och umgänge. Men dessa samtal är inte tvingande och de vuxna behöver inte delta om de inte vill.

Jag anser att man bör se över möjligheten att införa tvingande samtal mellan föräldrarna där målsättningen ska vara att finna regler för ett bättre samförstånd föräldrarna emellan. Föräldrarna har då möjlighet att ställa frågor till varandra. Den största fördelen är att en myndighetsperson deltar och leder samtalet. Det skulle då finnas möjlighet att hitta och hjälpa de barn som behöver hjälp och stöd i ett tidigare skede än vad som sker i dag. Det skulle även kunna vara en hjälp för föräldrarna att kunna gå vidare. Det borde vara obligatoriskt med en uppföljning vid skilsmässa med barn.

Stockholm den 4 oktober 2012

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)