Sakkunnigförfarandet vid tillsättning av läkartjänster

Motion 1988/89:So483 av Gunnar Thollander m. fl. (s)

av Gunnar Thollander m. fl. (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So483

av Gunnar Thollander m. fl. (s)

Sakkunnigförfarandet vid tillsättning av
läkartjänster

Vid tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare tillämpas fortfarande
ett särskilt sakkunnigförfarande (SFS 1982:771). Detta består i att
tre av socialstyrelsen utsedda sakkunniga (läkare) granskar och sammanställer
de sökandes förtjänst och skicklighet. Fyra sökanden uppsätts i
förslagsrum. Bland dessa fyra får anställningsmyndigheten (landstinget,
sjukhuset, sjukvårdsdistriktet) utse innehavaren av den utlysta tjänsten.

Systemet är omständligt. Det tar dessutom läkartid i anspråk för pappersgranskning.
Enligt vår mening har detta särskilda tillsättningssystem
för läkartjänster överlevt sig självt. Läkarnas behörighet framgår dels av
deras legitimation och examina, dels går den att enkelt kontrollera på
samma sätt som för övriga tjänster.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att det
särskilda sakkunnigförfarandet vid tillsättning av läkartjänster bör
upphävas.

Stockholm den 24 januari 1989.

Gunnar Thollander (s)

Arne Gadd (s) Gustav Persson (s)

Barbro Andersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)