Säkerhetsspärr för överföring av lagfart

Motion 2021/22:1480 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa processen för överförande av lagfart i enlighet med vad som anförs i motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år sker ett antal försök till lagfartskapningar. Antalet är inte särskilt stort, men de som drabbas utsätts för stort obehag, och måste gå till domstol för att få rätt. Fortfarande är det förbluffande lätt att lura till sig lagfart på en fastighet. Det räcker till exempel med ett par förfalskade signaturer på ett gåvobrev. Inga kontroller av dokumentets äkthet görs av Lantmäteriet. Sedan nio år tillbaka skickar Lantmäteriet ett vanligt brev per post efter att en lagfartsöverlåtelse har gjorts, men när den som är utsatt för en lagfartskapning får detta brev är det redan försent att agera för att förhindra kapningen.

För att förhindra bedrägerier av detta slag behöver rutinerna skärpas upp. En enkel spärr-åtgärd kan vara att den som ska överföra en lagfart till någon annan alltid kontaktas av Lantmäteriet för att godkänna överlåtelsen. Alternativt digitaliseras hela processen, och själva överförandet måste signeras med bank-ID.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)