Säkerhetsavstånd för cyklister vid omkörning

Motion 2017/18:44 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda säkerhetsavstånd mellan bilist och cyklist och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bland många svenska cyklister finns önskemål att omkörande bilförare skall ge minst 1,5 meter avstånd i sidled då cyklist körs om. I flera länder är det redan lag på det.

Trafikförordningen, 3 kap. § 32 innebär att omkörning är förbjuden om den inte kan ske utan fara. Att köra om med liten marginal innebär fara. §33 säger att den som ska köra om är skyldig att ge betryggande avstånd i sidled till det fordon som körs om. Det finns inget angivet mått på vad som anses vara betryggande avstånd i sidled, utan det prövas från fall till fall.

Ju högre hastighet den omkörande bilen håller, desto större avstånd i sidled krävs. Att som bilförare orsaka fara vid omkörning kan ge 1 500 kronor i böter om det inte räknas som vårdslöshet i trafik. Att inte ge tillräckligt avstånd i sidled kan ge 1 000 kronor i böter om det inte heller når upp till vårdslöshet i trafik på straffskalan.

Många bilister irriterar sig på cyklister som inte följer trafikreglerna vid trafikljus, korsningar och vänstersvängar. Viktigt att komma ihåg, att när ingen cykelbana finns, får både cyklande och mopedförare använda vägrenen. Finns varken cykelbana eller vägren, får körbanan användas. Att bilförare då håller ett betryggande avstånd till både cyklister och mopedister då de är oskyddade trafikanter är viktigt för ömsesidig trafiksäkerhet. Om ett särskilt avstånd behöver stadfästas i lag, för att öka tryggheten främst för cyklister på vägen, behöver utredas.

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-15 Granskad: 2017-09-21 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)