Sajter med grovt våld som inte har identifieringskrav

Motion 2021/22:3491 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av ett krav på identifiering på sajter med material som innehåller grovt våld, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten för internetleverantörer att blockera sajter som inte har identifieringskrav på material som innehåller grovt våld, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige borde ha en målsättning att vara den säkraste platsen för barn att surfa på. En klar majoritet av svenska folket vill ha lagstiftning för att begränsa spridningen av pornografi till barn under 18 år på internet enligt en undersökning som SIFO har gjort.

Vi vet sedan tidigare att grovt våld också påverkar barn negativt. Pornografiskt och grovt våldsfyllt material på nätet är alldeles för enkelt för barn att komma åt idag. Det bör övervägas om ett krav på identifiering på sajter som handhar sådant material ska införas, exempelvis genom Bank-id.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)