Rovdjursförvaltning för ökad livsmedelsproduktion och levande landsbygd

Motion 2018/19:242 av Lina Nordquist m.fl. (L)

av Lina Nordquist m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyddsjakt enklare ska kunna beviljas när rovdjur orsakar skador för lantbrukare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Nästan bara extremerna hörs i vargfrågan – de som vill värna alla vargars rätt att vara många, leva och ströva fritt, och de som vill bli av med vargen en gång för alla. Men det går att förena hållbar natur med hållbara villkor för människor. Liberalerna vill värna biologisk mångfald och samtidigt minska rovdjursskador.

Liberalerna står bakom att vargen ska uppnå och behålla gynnsam bevarandestatus. Det bevarar vargen, samtidigt som vi värnar en levande landsbygd. Idag blir dock vargarna fler där de redan är som flest i vårt land. I Mellansverige och mot norska gränsen är den svenska vargstammen bland Europas tätaste. Människor förlorar sina hundar här. Bönder vågar inte ha kvar sin tamboskap. Får dödas, eller blir inte dräktiga efter att de skrämts i hagarna.

Tamdjurshållning och en vardag på landet ska inte försvåras. Liberalerna har slagit fast att den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta och att det är viktigt med bred förankring, särskilt bland människor som lever i rovdjurstäta områden. Vår lagstiftning måste minska illegal jakt, inavelsproblem och rovdjursangrepp. När rovdjur orsakar skador för lantbrukare föreslår vi därför att skyddsjakt enklare ska kunna beviljas än idag. Vi vill även att regionala beslut enklare ska kunna minska vargen i antal där vargarna idag är som flest.

I december för fem år sedan fattade riksdagen beslut om Sveriges rovdjurspolitik. Till skillnad från tidigare beslut tog riksdagen inte bara hänsyn till rovdjuren, utan även till de människor som lever nära vargen. Det var ett viktigt och bra beslut som måste implementeras till fullo.

Sveriges livsmedelsstrategi är tydlig med att livsmedelsproduktionen ska öka. Det förutsätter att människor vågar och vill bo på landsbygden. Mjölkbönder och fårfarmare måste ha goda förutsättningar att förse vårt lands äldreboenden, skolor och Ica-butiker med mat. Vi liberaler vill att fler ska kunna bli jägare, vårda naturen och säkra starka viltstammar. Tillgång till jaktmarker är viktigt, står det i vårt partiprogram – det förutsätter att man vågar sig ut med sin hund i skogen. Slutligen ska våra barnbarn växa upp i ett land där det finns vilda djur i skogarna, men också själva våga röra sig i de skogarna.

Människor ska kunna bo och arbeta i hela Sverige, tryggt kunna ha husdjur, hålla tamboskap, arbeta med skogsbruk och se sina barn leka. Så enkelt är det.

Lina Nordquist (L)

Joar Forssell (L)

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-07 Granskad: 2018-11-07 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)