ROT-avdrag utomlands

Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S)

av Pia Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ROT-avdragets regelverk med syfte att endast tillåta avdrag för renoveringsåtgärder och om- och tillbyggnadsåtgärder för objekt placerade i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenskar som äger hus i andra EU-länder kan ha rätt till avdrag för exempelvis reparationer och hushållshjälp, och det blir allt vanligare att utländska företagare får pengar från svenska Skatteverket. Sedan 2014 har antalet ökat med 40 procent.

Därmed är det här en avdragsmöjlighet som inte går i linje med ROT-avdragets ursprungliga tanke om att skapa jobb och minska svartarbetet i Sverige. Det ligger också nära till hands att anta att skattesubventionen särskilt gynnar höginkomsttagare, varför avdraget även är problematiskt ur ett fördelningspolitiskt perspektiv.

Att regeringen har sänkt ROT-avdraget från 50 till 30 procent och halverat taket till 25000 kr för alla under 65 år är rimligt. Men möjligheten att använda skatteavdraget utomlands gäller fortfarande. Svenska skattepengar får således användas till poolbygge och badrumsrenovering på franska Rivieran eller Costa del Sol som utförs av utländska företagare.

Vi anser att en översyn av ROT-avdragets regelverk utomlands skyndsamt bör genomföras.

Pia Nilsson (S)

Olle Thorell (S)

Åsa Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)