ROT- och RUT-tjänster utomlands

Motion 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S)

av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla RUT- och ROT-avdrag för tjänster utförda utanför Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rut- och rutavdragen innebär att man får skatteavdrag för arbetskostnaden när man anlitar någon som utför renovering, om-/tillbyggnad (ROT) och hushållsnära tjänster (RUT) kopplat till bostaden.

Men det är inte bara tjänster utförda i Sverige som är avdragsgilla på skatten. Svenskar som äger lägenheter och hus i andra EU/EES-länder kan göra ROT- och RUT-avdrag för tjänster kopplade till den utländska bostaden.

Det blir allt vanligare att pengar betalas ut till utländska företagare från svenska Skatteverket. Antalet har ökat med 40 procent sedan 2014.

Våra skattepengar kan användas på bättre sätt än att subventionera tjänster i andra länder. Vi har många svenskar som är utestängda från skatteavdrag på grund av att de bor i hyresrätt och många som inte har råd med ROT- och RUT-tjänster över huvud taget. Dessutom har vi stora behov i välfärden.

EU-rätten uppges vara orsak till att vi måste tillåta RUT- och ROT-avdrag för arbeten utförda i andra länder. Här behövs en översyn av regelverket för RUT och ROT för att se om vi kan stoppa skatteavdrag utomlands utan att det krockar med EU-rätten. Om detta inte går bör vi försöka förändra EU-rätten på detta område.

Regeringen bör i framtiden överväga behovet av åtgärder för att begränsa ROT- och RUT-avdrag till enbart tjänster utförda i Sverige.

Marianne Pettersson (S)

Anna Wallentheim (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)