Rösträtt för utländska medborgare i nationella val i Sverige

Motion 2008/09:K336 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvidga rösträtten för utländska medborgare som har bott i Sverige i mer än tre år till att även omfatta val till Sveriges riksdag.

Motivering

Ett samhälles trovärdighet hänger intimt ihop med den delaktighet som invånarna i landet känner med samhället. Delaktigheten manifesterar sig tydligast i ett högt valdeltagande. Tyvärr har valdeltagandet minskat respektive legat stilla i Sverige under en längre tid. Särskilt invånare med invandrarbakgrund har ofta ett lågt valdeltagande.

För att öka delaktigheten i samhället och samtidigt trovärdigheten i samhället är det därför viktigt att se till att så många som möjligt får tillfälle att delta i alla demokratiska val i Sverige när man har varit bosatt i vårt land i mer än tre år. Idag har man då rösträtt i kommun- och landstingsvalet. Om man är EU-medborgare har man även rösträtt i valet till EU-parlamentet.

I det alltmera internationaliserade samhället som Sverige är en liten del av blir nationalitet och pass alltmera oviktigt, men samhällsförankringen allt viktigare. Ett enkelt sätt som ett steg att öka samhällets förankring och trovärdighet vore att utvidga rösträtten för utländska medborgare som har bott i Sverige i mer än tre år till att även omfatta de nationella valen till Sveriges riksdag.

Stockholm den 5 oktober 2008

Mats Pertoft (mp)

Mehmet Kaplan (mp)

Peter Rådberg (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (1)