Rökfri arbetsplats

Motion 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP, FP, C)

av Gunvor G Ericson m.fl. (MP, FP, C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att de rökrum som nu finns tas bort inom riksdagens arbetsområde och att utomhusrökningen begränsas till vissa platser.

Motivering

Fortfarande brukar cirka 1,6 miljoner människor tobak varje dag. För att tobaksbruket ska minskas krävs att arbetet bedrivs på både nationell, regional samt lokal nivå.

Det är bra att mer än 1 miljon svenskar slutat röka sedan 80-talet men det räcker inte sett ur ett folkhälsoperspektiv. Trots den positiva utvecklingen är tobaksbruket fortfarande den enskilda faktor som står för den största andelen av sjukdomsbördan i vårt land och orsakar varje år 6 600 människors för tidiga död. Tobaksbruket bidrar också till de stora hälsoskillnaderna i Sverige eftersom vissa grupper i samhället röker och snusar i betydligt högre grad än andra.

Allt färre får röka på jobbet. 19 av 21 svenska landsting har fattat beslut om rök­förbud på arbetsplatsen. Minst 20 kommuner har infört det och många till är på gång.

Trots det är det fortfarande tillåtet i riksdagen där vi har rökrummen kvar. Det är dags att ändra på det så att även riksdagen blir en rökfri arbetsplats såsom de flesta landsting och många kommuner. Man ska inte heller behöva passera förbi en rökruta vid riksdagens entréer. Vi önskar att riksdagen blir en god förebild för övriga samhället genom att skapa en god arbetsmiljö, en tobaksfri arbetsmiljö.

Stockholm den 27 oktober 2010

Gunvor G Ericson (MP)

Barbro Westerholm (FP)

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)