Rökförbud i riksdagen

Motion 2005/06:K442 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att uppdra åt riksdagsstyrelsen att införa totalt rökförbud i riksdagens lokaler i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

Sedan den 1 juni 2005 råder rökförbud på restauranger, kaféer etc. Det är en mycket välkommen lagstiftning. I offentliga lokaler har det sedan flera år tillbaka funnits rökförbud, och i skolor råder även rökförbud på skolgårdarna. Det finns rökförbud på sjukhus etc.

Jag anser att riksdagen borde föregå med gott exempel. Förutom att många människor störs av cigarettrök har andelen astmatiker och allergiker ökat. I dag finns inget rökrum i riksdagen där röken inte tränger ut. Så var fallet med det vackra och centrala Templum. Känsliga personer kunde knappast passera Templum före en votering utan att tvingas andas in mängder med skadlig rök då personer frekvent gick in och ut med konsekvensen att dörren nästan stod på vid gavel.

Glädjande är att Templum under sommaren sanerats och inretts till ett vackert och funktionellt rum, och rökning är numera inte tillåtet där. Det är ett välkommet initiativ för alla som tvingats till omvägar för att ta sig till och från voteringarna. Problemet med störande cigarettrök kvarstår i anslutning till riksdagens övriga rökrum. Dessutom är det flera ledamöter och även anställda som bryter mot rökförbudet i arbetsrummen, beklagligt men sant.

Som jag ser det är den enda lösningen att riksdagen följer de lagar som gäller andra områden i samhället och inför ett totalt rökförbud i alla riks­dagens lokaler. Därmed skulle riksdagen föregå med gott exempel. Jag hemställer att riksdagen beslutar att uppdra åt riksdagsstyrelsen att införa totalt rökförbud i riksdagens alla lokaler. Detta bör riksdagen besluta om.

Stockholm den 2 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)