Ringen runt Stockholm

Motion 2009/10:T381 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fullborda ringen runt Stockholm.

Motivering

Stockholmsområdet fortsätter att expandera. En positiv utveckling i huvudstadsregionen bidrar till ekonomisk tillväxt i hela landet. Det faktum att en stor del av centrum av staden är byggd på öar försvårar emellertid kommunikationerna. Utbyggnaden av vägnätet har släpat efter i nära ett halvsekel. Äntligen kommer det att bli möjligt att ta sig över Mälaren utanför Essingeleden och centrala staden med Förbifart Stockholm. Stockholms norra och södra halvor kan äntligen bindas ihop på ett mer effektivt sätt.

Trafikcirklarna runt Stockholms- och Mälardalsområdet behöver emellertid vidgas för att skapa ett större sammanhängande och väl fungerande ekonomiskt område. Goda kommunikationer skapar tillväxt när arbetsmarknaden hänger ihop och var och en bättre kan välja arbete oavsett var man bor. Området kring Mälaren med Stockholm, Södermanland, Uppland, Västmanland och Närke behöver knytas ihop med fler och tätare kommunikationer. Investeringar i bättre kommunikationer i det vidare Mälardalsområdet är lönsamma investeringar, som snart kan generera nytta som överstiger kostnaden.

Stockholm den 1 oktober 2009

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)