Riksvägar i Jönköpings län

Motion 2009/10:T242 av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m)

av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om effektiva, trygga och säkra riksvägar.

Motivering

Riksvägnätet i Jönköpings län har en mer tillväxtfrämjande funktion än på många andra ställen på grund av den näringslivsstruktur som är kännetecknande för länet. Den mångfacetterade småindustrin där man nästan uteslutande fungerar som underleverantörer till varandra gör att vägnätet är en företagslogistisk förutsättning. Denna roll tydliggörs inte minst i en sådan konjunktursvacka som Sverige och övriga världen nu befinner sig i.

Näringslivsrepresentanter och Västsvenska Industri- & Handelskammaren har lyft fram just de tillväxthämmande aspekterna som följd av ett undermåligt vägnät. Ett blomstrande och växande näringsliv behövs ju faktiskt för att statens finanser skall må bra och för att Sverige skall kunna ta välbehövliga kliv uppåt i den internationella välståndsligan. Vi upplever att Jönköpings län skulle kunna förbättra sina möjligheter att bidra till den generella tillväxten.

Riksvägarnas dåliga standard skapar stora svårigheter för företagens transporter men också problem för deras kompetensförsörjning. Det innebär också problem för dem som pendlar i form av ökad tidsåtgång, ökad risk och på andra sätt. Förbättrade vägar skulle öka länsbornas välstånd och trygghet.

Man kan enkelt se att riksvägarna i Jönköpings län, framför allt riksväg 26, 31 och 40, är mycket farliga. Som trafikant upplever man det mycket påtagligt. Vid nästan varje resa ser man tillbud som vid ogynnsamma omständigheter resulterar i allvarliga olyckor. Långa sträckor med relativt bred väg, men utan säkra omkörningsmöjligheter, hetsar och stressar till farliga omkörningar. Vägarnas utformning innebär därmed en ökad risk för trafikanter.

Bakom resonemanget om en dålig väg döljer sig mycket. Det handlar om ambulansen som vid utryckning förlorar viktiga minuter, skolbussen som blir inställd, timmerexportören som förlorar en kund på grund av att han inte kan möta dagens ”just in time”-krav och personal som avstår från att ta det erbjudna jobbet. Det handlar givetvis också om många personliga tragedier i spåren av de många allvarliga olyckorna längs vägen.

Stockholm den 24 september 2009

Bengt-Anders Johansson (m)

Magdalena Andersson (m)

Helena Bouveng (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)