Riksväg 68

Motion 2009/10:T323 av Kurt Kvarnström och Raimo Pärssinen (s)

av Kurt Kvarnström och Raimo Pärssinen (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för upprustning av riksväg 68.

Motivering

Riksväg 68 har allt större betydelse för transporterna till och från Avestaområdet och upp mot Gästrikland och Gävle hamn. Vägen är också viktig för trafiken ner mot västkusten.

Behovet av snabba och säkra transporter ökar successivt i takt med att framförallt stål- och pappersindustrin ökar sina tonnage.

Vägen har också en mycket intensiv biltrafik eftersom det är den kortaste vägen mellan västkusten och Norrlandskusten. I den regionförstoring som sker blir den allt viktigare.

Under många år har trafiksäkerheten varit en stark faktor för att bygga om delsträckor av vägen. För de sträckor som väntar på den fortsatta ombyggnaden av vägen blir säkerheten en alltmer påtaglig faktor.

Vägsträckan mellan Horndal och X-länsgränsen, som nu byggs om, följs av beslutade planer på en fortsatt ombyggnad från länsgränsen upp till Torsåker.

Ombyggnaden av vägen förbi Stora Ensos pappersfabrik i Fors blir allt viktigare för att verksamheten ska kunna fortsätta att utvecklas. Här har ledningen för verksamheten också öppnat för en eventuell förskottering av vägen.

Sträckan Dalahästen–Jularbo har diskuterats intensivt de senaste åren med flera olika alternativa lösningar.

Förbifart Horndal är nödvändig för att höja säkerheten i lokaltrafiken och framförallt när det gäller förbifart vid en stor skola.

Vi anser att de kvarvarande sträckorna av riksväg 68 snarast behöver byggas om.

Stockholm den 30 september 2009

Kurt Kvarnström (s)

Raimo Pärssinen (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)