Riksväg 53 mellan Eskilstuna och Nyköping

Motion 2009/10:T523 av Peder Wachtmeister och Walburga Habsburg Douglas (m)

av Peder Wachtmeister och Walburga Habsburg Douglas (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en uppgradering av riksväg 53 mellan Eskilstuna och Nyköping till s.k. två-plus-ett-väg.

Motivering

I fjolårets budgetproposition gjorde alliansregeringen den enskilt största satsningen på infrastruktur någonsin. I Södermanlands län är vi tacksamma för satsningen på Förbifart Katrineholm.

Även riksväg 53 mellan Eskilstuna och Nyköping bör enligt oss åtgärdas. Vägen, som är av stor regional betydelse då den sammanbinder Södermanlands läns två största städer, är i stort behov av ombyggnad. Många farliga och smala sträckor, som bitvis är mycket kurviga, behöver byggas bort. Ett alternativ som innebär en så kallad två-plus-ett-väg vore sannolikt det mest kostnadseffektiva.

Det finns flera skäl till en ombyggnad av riksväg 53: regionförstoring, ökad tillväxt och, inte minst, ökad trafiksäkerhet. De kommuner som berörs mest är Katrineholm, Flen, Nyköping och Oxelösund. Där skulle den regionförstoring som en ombyggd väg ger öka arbetskraftstillgängligheten ordentligt.

Alliansregeringen är till skillnad från den tidigare s-regeringen medveten om Sveriges tillväxtbehov. En ombyggnation av riksväg 53, som skär rakt igenom hela Södermanland och förbinder de största orterna, är ett konkret förslag som leder till fler tillväxtmöjligheter. För Nyköpings, Flens och Eskilstunas kommuners fortsatta utveckling är det viktigt med en uppgradering. Vi uppmanar därför regeringen att se över möjligheten med en uppgradering av riksväg 53.

Stockholm den 22 september 2009

Peder Wachtmeister (m)

Walburga Habsburg Douglas (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)