Riksdagsledamöternas övernattningslägenheter

Motion 2022/23:2161 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglementet kring övernattningslägenheter och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Riksdagens ledamöter representerar idag väljare från Sveriges alla län, från Norrbotten till Skåne. Den lokala förankringen är mycket viktig för vår representativa demokrati, varför också samtliga folkvalda ska ha goda möjligheter att kombinera familjeliv och ett lokalt engagemang med sitt riksdagsuppdrag i Stockholm. Därtill ska resandet inte bli alltför tidskrävande och krångligt, då det av naturliga skäl går ut över arbetet.

 

Med rådande regelverk har en ledamot rätt till en övernattningslägenhet i de fall som hembostaden ligger mer än fem mil från riksdagen. Skälet till detta är inte särskilt konstigt då ett riksdagsuppdrag, som ofta innebär långa, oförutsägbara och i många fall sena dagar, också innebär svårigheter för de som bor långt ifrån riksdagen att pendla. Att enbart räkna på avstånd gör dock det hela en aning märkligt, inte minst då avståndet på intet sätt visar hur lätt det är att ta sig till eller ifrån riksdagen eller hur lång tid det tar att pendla.

Att åka från Sigtuna busstation till Stockholms central tar cirka en timme och elva minuter med SL och att åka från Vaxholm till Stockholms central tar cirka 50 minuter. Samtidigt tar det ungefär 54 minuter med tåg för en ledamot som reser med tåg från Uppsala eller en timme och 15 minuter med snabbtåget mellan Stockholm och Norrköping.

Trots att skillnaden i restid är obefintlig, eller restiden till och med är längre har en ledamot i Uppsala eller Norrköping rätt till en övernattningslägenhet samtidigt som en ledamot i Vaxholm eller Sigtuna inte har det.

Vad som också skiljer är turtätheten på olika platser, samt en begränsad möjlighet att använda sig av kollektivtrafik vilket gör att vissa ledamöter har en betydligt smidigare resväg till riksdagen trots att de rent geografiskt bor längre bort. Det vore därför mer korrekt att inkludera dörr-till-dörrtiden och andra faktiska omständigheter kring pendlandet när beslut fattas om vilka ledamöter som ska ha rätt till en övernattningsbostad. Av den anledningen bör riksdagsstyrelsen verka för en översyn av reglementet kring övernattningslägenheter så att de är mer anpassade till ledamöternas faktiska möjlighet att pendla till och från riksdagen från sin hemadress.

 

 

 

Markus Wiechel (SD)

Alexander Christiansson (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)