Resursfördelning till skolor med tuffast förutsättningar

Motion 2018/19:1168 av Teresa Carvalho (S)

av Teresa Carvalho (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om resursfördelning till skolor med tuffast förutsättningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Sverige ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola.

Alla barn har samma rätt till en god utbildning. Men ojämlikheten är påtaglig i den svenska skolan. Det behövs en kraftsamling och ett flertal åtgärder för att öka jämlik­heten. Under föregående mandatperiod påbörjades ett viktigt arbete med att utjämna klyftorna, jämna ut förutsättningarna och höja resultaten i skolan, men det är ett arbete som måste fortsätta och växlas upp. Det krävs för att alla barn och unga ska få lika möjligheter att klara kunskapsmålen i skolan. Viktiga ingredienser är att rikta mer av resurserna till de skolor som har tuffast förutsättningar och att elever med de svåraste förutsättningarna får möta de skickligaste lärarna. Därför bör nya modeller för såväl den statliga som den kommunala styrningen av skolan övervägas.

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)