Restaurangkasinon

Motion 2015/16:757 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för restaurangkasinon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Restaurangkasinon förekommer på cirka 450 spelplatser i landet och utgör på många orter en viktig del av det lokala nöjesutbudet. Lotteriinspektionen är ansvarig myndighet för denna spelform och ser till att den sker i säkra miljöer och under social kontroll. 

År 2000 hade denna bransch cirka 2 200 anställda, men år 2011 var siffran nere på ungefär 1200, alltså närmare en halvering. En anledning till nedgången är att insatsnivåerna inte följt med i den allmänna kostnadsutvecklingen, vilket resulterat i att många spelplatser tvingas stänga. Antalet spelplatser har under perioden minskat från 987 till 466. Branschen beräknar att en justering av insatsen för kortspel på upp till 200 kr skulle medföra runt 1 000 nya anställningar samt öka statens intäkter från punktskatter med cirka 20 miljoner kronor. Detta i en bransch där en hög andel av de anställda är ungdomar, som inte sällan får sitt allra första riktiga jobb på ett restaurangkasino.

Restaurangkasinon är en för Sverige unik spelform och för många restauranger så är det en viktig del av deras samlade utbud. När antalet restaurangkasinon minskar så påverkar det också den övriga restaurangverksamheten negativt.

I huvudsak erbjuder restaurangkasinon kortspelet Blackjack. Spelet har en karaktär av förströelse och sker med relativt små insatser. Spelet är tillståndspliktigt och övervakas av Lotteriinspektionen. Spelet bedrivs i miljöer som står under myndigheternas kontroll samt med personal som är utbildad i spel- och spelmissbruksfrågor. Korrelationen mellan spelberoende och restaurangkasino är därför relativt låg, vilket bland annat bekräftas av statistik från Nationella stödlinjen.

För roulett-, tärnings- och kortspel gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) § 32, 33 samt 34. Insatser och vinster för kortspel är i dag begränsade till följande:

  • Värdet av spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/600 prisbasbelopp.
  • Värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/400 prisbasbelopp.

Högsta insats på kortspel är idag cirka 73 kronor vilket är en ökning från cirka 61 kronor som var gränsen år 2000. I praktiken spelas det dock främst med 50-kronorsmarker. Lönekostnaderna för croupierer har under samma period ökat med 46 %. Uteblivna reella insatsökningar i kombination med högre kostnader har resulterat i att många spelställen har stängt. I dagsläget utgör restaurangkasinon mindre än en procent av den totala spelmarknaden, och framtidsutsikterna för denna hårt reglerade spelform är mycket osäkra.

Årligen försvinner ytterligare cirka 40 spelplatser. Skulle man höja den tillåtna insatsnivån skulle det kunna ge förutsättningar för 1 000 nya anställningstillfällen. Utöver detta tillkommer indirekta anställningstillfällen inom restaurangbranschen till följd av bättre lönsamhet.

Senaste spelutredningen En framtida spelreglering SOU 2008:124 berörde ämnet, och där rekommenderade utredarna att en justering bör ske. En justering av insatsnivån, för att följa med den allmänna kostnads- och löneutvecklingen, borde ses som okontroversiell och skulle vara helt avgörande för att kunna bevara restaurangkasinon och de 1 200 anställningstillfällen som finns idag samt en förutsättning för att skapa 1000 nya anställningstillfällen.

Med hänvisning till ovanstående bör regeringen se över möjligheten att ändra lotterilagen § 32 och § 34 (1994:1000) angående spelarnas insatser respektive vinster till följande: från 1/600 respektive 1/400 prisbasbelopp till 200 kr respektive 300 kr för kortspel, och från 1/6 000 respektive 1/200 prisbasbelopp till 20 kr respektive 600 kr för roulettespel och tärningsspel. En sådan förändring skulle vara en anpassning till rådande kostnadsläge och öka möjligheterna för denna bransch att överleva också i en tid av ökad konkurrens från utländska spelbolag. Arbetet med en översyn av insatsnivåerna för restaurangkasinon kan ske genom tilläggsdirektiv till den spelutredning som regeringen har aviserat att den ska tillsätta under hösten 2015.

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)