Reseavdraget och bensinpriset

Motion 2018/19:2431 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reseavdraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det skattefria reseavdraget som gäller idag är 18,50 kr/mil. Denna summa har varit under många år och har inte följt med utvecklingen när det gäller att bensinpriset årligen höjs. Detta är också en fråga kopplat till landsbygden och att man ska kunna bo, leva och verka i hela landet, att antingen bo på landsbygden eller i staden men jobba på annan ort. Regeringen bör snarast utreda möjligheteten till att anpassa den skattefria delen av reseavdraget till nuvarande bensinpris och också se över möjligheten till indexering av reseavdraget.

Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)