Representation från motorhobbyn i berörda myndigheter

Motion 2015/16:2042 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

av Sara-Lena Bjälkö (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om representation från motorhobbyn och dess verksamheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige är idag organisationerna knutna till motorhobbyn kraftigt växande både på hobbynivå och inom den kommersiella sektorn. Det handlar om allt ifrån radiostyrda bilar till Formel 1.

Branschen sysselsätter idag tusentals personer i Sverige inom tillverkning, service och reparationer samt försäljning m.m. Detta genererar inte bara arbetstillfällen utan även stora inkomster till staten. Då denna sektor växer stadigt anser jag att organisationer inom branschen som till exempel ACCS eller KAK bör få rätt till insynsplatser i de myndigheter som tar beslut i frågor som påverkar branschen.

Organisationerna kan även bli ett nyttigt bollplank för berörda myndigheter då deras specialkompetens måste anses som ett viktigt komplement.

Jag anser att regeringen bör avse att utöka samarbetet med berörda organisationer inom motorbranschen, vilket i längden kommer att underlätta för både myndigheterna och organisationerna.

 

Sara-Lena Bjälkö (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)