Renare luft

Motion 2000/01:MJ781 av Cristina Husmark Pehrsson (m)

av Cristina Husmark Pehrsson (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vikten av att
Naturvårdsverket tillsammans med Svenska kyrkan inleder projekt i
enlighet med vad som anförs i motionen.
Renare luft
Sveriges krematorier stod under 1980-talet för de största
utsläppen av kvicksilver i landet. Kravet på en högre grad av
rening från krematorierna kom redan i slutet av 1980- talet
och genom miljonsatsningar har man också lyckats eliminera
denna miljöpåverkan genom filter eller Selénampuller, som i
Landskrona.
Behov föreligger i dag att gå vidare i denna miljösträvan och i projekt
mellan Svenska kyrkan och Naturvårdsverket studera mät- och
analysmetoder, återvinningsgrad, kollagering, förbränningskaraktäristik m.m.

Stockholm den 3 oktober 2000
Cristina Husmark Pehrsson (m)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)