Ren miljö

Motion 2021/22:3327 av Sofia Westergren (M)

av Sofia Westergren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning för kännbara straff för nedskräpning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Biologisk mångfald är grunden för att ekosystem ska fungera. För välfärd och en stabil samhällsekonomi behöver ekosystemen vara i balans. Tyvärr sker nedskräpning av lättja eller okunskap om vilken skada det gör. Skräpet kan bestå av tuggummi som en fågel sedan pickar på och blir fast med sin näbb i eller lättviktsburkar, glasflaskor och annat som kossor äter och blir söndertrasade inne i sina kroppar. Exemplen leder ofta till döden för dessa oskyldiga djur. Skräpet orsakar djur mycket lidande, djuren trasas sönder både inuti och utanpå. Vi tycker därför att man ska se över hur man gör i länder och städer där det inte skräpas ner och ta den kunskapen till oss i Sverige. Individen behöver bära ansvar för sitt beteende, och för att medvetandegöra behovet av en renare miljö och natur så behövs det kännbara straff. Om vi höjer böter för att slänga en fimp på trottoaren eller kasta ut en snabbmatspåse genom bilrutan så kommer det att medvetandegöra att handlingen inte är accepterad i ett land som vill vara ett föregångsland i klimatsammanhang.

Sofia Westergren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)