Regler vid försäljning av privatfastighet

Motion 2005/06:Sk518 av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förenklade regler vid försäljning av privatbostäder.

Motivering

Som skattskyldig har man i dagsläget svårt att läsa sig till vilka regler som gäller när man ska deklarera försäljning av sitt hus. Från Skatteverket har man också uppgivit att endast 8 % av deklarationerna var korrekta. Detta är enligt vår uppfattning inte rimligt.

Den skattskyldige efterfrågar enligt Skatteverket konsekvent enklare regler. Gränsdragningar mellan t.ex. reparationer och förbättrande reparationer är alldeles för svåra. Förbättrande reparationer ska dessutom ha gjorts inom en femårsperiod för att vara avdragsgilla. De flesta tror att om man har kvitto medges avdrag. För en skattskyldig är t.ex. ett byte av plastmatta i badrum med nytt badrumsporslin inget annat än en förbättrande reparation. Svåra bedömningsfrågor är t.ex. bedömning av skicket på väggar och golv vid inflyttningen. Detta leder till massor med skälighetsbedömningar som tar tid och ger upphov till många skriftväxlingar och diskussioner med skattskyldig och skattenämnd.

Något måste absolut göras åt att förenkla regelverket. Det måste göras möjligt för en skattskyldig att hon/han vid redovisning av sin bostadsförsäljning måste kunna redovisa denna korrekt, naturligtvis efter att ha tagit del av regelverket.

Stockholm den 5 oktober 2005

Carin Lundberg (s)

Karl Gustav Abramsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)