Registreringsskyltar fram på motorcyklar

Motion 2011/12:T323 av Phia Andersson (S)

av Phia Andersson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att registreringsskyltar ska sitta fram på motorcyklar och ägaren hållas ansvarig vid fortkörning.

Motivering

Hög hastighet i trafiken orsakar många svåra olyckstillbud på landets vägar. Därför har Trafikverket satt upp hastighetskameror på olycksdrabbade vägavsnitt, vilket har minskat antalet olyckor betydligt. Ett problem med hastighetskamerorna är att de är beroende av att registreringsskylten sitter fram. Bilar har registreringsskyltar både fram och bak, vilket gör det lätt för kamerorna att fånga fortköraren genom att registreringsskylten fotograferas av. Motorcyklar däremot saknar registreringsskylt fram och föraren har hjälm, vilket i de flesta fall omöjliggör identifiering av fordonet och föraren i en hastighetskamera.

Idag kan en trafikant som kör en motorcykel komma undan påföljd på grund av att det inte går att identifiera föraren. Att utrusta motorcyklarna med en registreringsskylt fram och göra ägaren till motorcykeln ansvarig skulle snabbt få ner antalet olyckor med motorcyklar som kör för fort samtidigt som trafiksäkerheten ökar för alla.

Stockholm den 3 oktober 2011

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)